Přijmout náročnost a milosrdenství Boží

 

 

 

 

 

Matouš 5,27-29

 • Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘
  Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.
  Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.

 

Jan 8,1-11

 • Ježíš však odešel na Olivovou horu.
  Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je.
  Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postaví ji doprostřed
  a řeknou mu: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice.
  V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“
  Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi.
  Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“
  A opět se sklonil a psal po zemi.
  Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním.
  Ježíš se zvedl a řekl jí: „Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?“
  Ona řekla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“

 • (liturgický překlad „... Jdi a od nynějška už nehřeš!“)

 Český ekumenický překlad

 

Osobní reflexe

Jak vnímám následující tvrzení? Jaké pocity ve mně vyvolávají? A proč?

Ježíš je můj spasitelJežíš mě miluje zcela osobní láskou.

 

Dnes: 85 | Yesterday 255 | Za týden: 1108 | Za měsíc: 2215 | Celkem: 158975

Kubik-Rubik Joomla! Extensions