Radostná zvěst o manželství je hlásána chudým

 

 

 

 

 Matouš 19,10-12

 • Učedníci mu řekli: „Jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit.“

 • On jim odpověděl: „Ne všichni pochopí to slovo; jen ti, kterým je to dáno.

 • Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop.“

 

Pís 3,1-2

 • Noc co noc hledala jsem na svém lůžku toho, kterého tolik miluji. Hledala jsem ho, a nenalezla.

 • Teď vstanu a obejdu město, ulice, náměstí, vyhledám toho, kterého tolik miluji. Hledala jsem ho, a nenalezla.

 

Ex 3,7-8

 • Hospodin dále řekl: „Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti.
  Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem...

 •  

   

 

 

Český ekumenický překlad

Dnes: 111 | Yesterday 141 | Za týden: 363 | Za měsíc: 3579 | Celkem: 151318

Kubik-Rubik Joomla! Extensions