Boží záměr pro každé manželství 

 

 

 

 

 Matouš 19,1-9

  • Když Ježíš dokončil tato slova, odebral se z Galileje do krajin judských za Jordán. 
  • Velké zástupy šly za ním, a on je tam uzdravil. 
  • Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: „Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?“ 
  • Odpověděl jim: „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? 
  • A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;‘ 
  • takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ 
  • Namítnou mu: „Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?“ 
  • Odpoví jim: „Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. 
  • Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží.“

 

Český ekumenický překlad

Dnes: 121 | Yesterday 255 | Za týden: 1144 | Za měsíc: 2251 | Celkem: 159011

Kubik-Rubik Joomla! Extensions